Zapinki zabezpieczającepuszek metalowych

do średnic 99, 109, 153, 165, 179 i innych

Zapinka służy jako dodatkowe zabezpieczenie transportowe dla puszek metalowych.

Zalecany do stosowania w przypadku transportu materiałów szczególnie narażonych na otwarcie.

Zapinka blokuje się na zakładce pobocznicy.

Zapinki zabezpieczające wiader plastikowych

do wiader 1 l, 2 l, 3 l, 5 l i innych.

Zapinka wiader PP oprócz zabezpieczenia wieczka może służyć również do przytrzymywania pałąka.