W opakowaniach metalowych niezwykle istotne są parametry podwójnej zakładki – połączenia te muszą zapewnić szczelność opakowaniu!

Aby uznać zamek za poprawny, trzy parametry krytyczne muszą mieścić się w normie:

Zagłębienie haka pobocznicy BHB (Body Hook Butting) – wskazuje czy hak pobocznicy jest wystarczająco zagłębiony w uszczelnienie aby zapewnić poprawną szczelność.

zagłębienie haka pobocznicy

Rzeczywista zakładka (Actual Overlap) – wskazuje jak daleko hak pobocznicy zachodzi na hak detalu

właściwa zakładka

Wskaźnik zacieśnienia (Tightness Rating) – jest wartością procentową płaskiej części haka pobocznicy pod największą fałdką.

tightness rating