Wolna przestrzeń (FS) – Free Space – mierzona jako grubość zamka (ST) minus suma 5 grubości materiału.

free space

FS = ST – (3te + 2tb)

FS – Wolna przestrzeń

ST – grubość zamka

te – grubość materiału detalu

tb – grubość materiału pobocznicy

W prawidłowym zamku jest to luka A + B wypełniona uszczelką detalu

W przypadku defektu zamka “zamek sprężynujący” w miejscach C i D także byłaby luka