Opakowania metalowe które oferujemy

Puszki metalowe cylindryczne o średnicy fi 99 i pojemności od 0,4 L do 1,0 L, zamykane wieczkiem wciskanym w pierścień, wieczkiem wciskanym w pobocznicę (puszka szpachlowa) i wieczkiem z korkiem z lejkiem. Opakowania blanko lub zadrukowane zewnątrz, wewnętrznie lakierowane lub blanko.

Wiadra metalowe stożkowe o średnicy fi 179, 242 i 278 i pojemności od 2,5 L do 20 L, zamykane zamknięciem na wcisk, zamknięciem z pierścieniem zaciskowym lub zamknięciem koronowym. Opakowania blanko lub zadrukowane zewnątrz, wewnętrznie lakierowane lub blanko.

Opakowania metalowe aerozolowe fi 52 i 65, o pojemności od 120 ml do 750 ml.

Inne opakowania metalowe  

Część opakowań mamy stale dostępne w naszym magazynie. Oferujemy dostawę.